Avís legal


1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

Titular: CAN TAMBOR S.L.
Domicili social: Calle Santiago Russinyol, 5 – 17800 Olot (Girona)
CIF: B17750456
Telèfono: +34 972 26 86 17
E-mail: info@calatambona.com

2. OBJECTE

Les presents Condicions d'Ús regulen els drets i obligacions de CAN TAMBOR S.L. (En endavant, CAN TAMBOR) i dels usuaris en relació a l'accés, navegació i utilització d'aquest lloc web, sense perjudici que CAN TAMBOR es reserva el dret a modificar, sense previ avís, el mateix, així com les condicions que regulen l'ús del lloc web. En tot cas, la navegació al lloc web després de la seva modificació implica l'acceptació dels mateixos per part de l'usuari.

No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades, havent de ser acceptades expressament i de forma prèvia per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar les presents Condicions d'ús.

En aquest sentit, i sense perjudici del que disposen les presents Condicions d'Ús, la contractació de qualsevol producte i / o servei de pagament ofert per CAN TAMBOR quedarà regulada per les condicions generals i / o particulars de cada servei específic disposades a l'efecte.

A l'efecte de la interpretació de les presents Condicions d'Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat exposades en el Lloc Web, bastant per a això que el visiti i navegui a través del mateix.

3. ACCÉS AL LLOC WEB

L'accés a la majoria dels continguts del Lloc Web és de lliure accés i completament gratuït, i no és necessari registre previ, sense perjudici que poden existir apartats o serveis específics que poden requerir el registre previ, i si és el cas poden implicar el pagament de quantitats econòmiques, del que serà informat l'usuari de forma prèvia, havent d'acceptar, en tot cas, les corresponents condicions de contractació.

Queda prohibit l'accés i navegació pel Lloc Web per part de menors d'edat. No obstant, en cas d'accés al lloc web i registre per part d'un menor, es presumeix que l'accés s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, sense perjudici que CAN TAMBOR es reserva el dret a realitzar totes les verificacions consideri oportunes.

En cap CAN TAMBOR es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, de manera que cada un d'aquests serà l'únic responsable de les possibles conseqüències, errors i fallades que poguessin derivar-se de la manca de qualitat de les dades .

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CAN TAMBOR és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny i programació del lloc web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut disponible a través del mateix.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l'usuari o la utilització, adquisició i / o contractació de productes o serveis oferts a través del mateix implica renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de CAN TAMBOR a favor de l'usuari. L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i / o serveis del lloc web dins d'un àmbit estrictament domèstic, durant l'ús del lloc web, i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d'acord amb les presents Condicions d'ús.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de CAN TAMBOR o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment exprés i per escrit de CAN TAMBOR o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l'accés, navegació o utilització del Lloc Web i / o dels seus continguts confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos y/o servicios del Sitio Web y, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir, por cualquier medio y bajo cualquier forma, la totalidad o parte de los contenidos incluidos en el Sitio Web, para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito de CAN TAMBOR o, en su caso, del titular de los derechos correspondientes.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de drets d'autor o altres crèdits identifiquin als titulars de drets dels continguts que l'usuari trobi en el lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts en el Lloc Web.

En el cas que l'usuari enviï informació, de qualsevol tipus, el prestador a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers, assumint en cas contrari totes les possibles responsabilitats derivades.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament al prestador a través de l'adreça de correu electrònic juridic @ CAN TAMBOR.cat perquè CAN TAMBOR pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en el cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web propietat de CAN TAMBOR vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial, així com qualssevol altres drets, haurà de remetre una comunicació a juridic @CAN TAMBOR.cat amb la següent informació:

• Datos identificativos y medio de contacto del reclamante o de su representante legal.
• Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament infringits.
• Relat detallat dels drets suposadament infringits per CAN TAMBOR, així com la seva localització exacta dins del lloc web.
• Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

5. CONDICIONS APLICABLES SOBRE ELS ENLLAÇOS I LINKS

5.1 Enllaços a altres pàgines webs

En cas que en el Lloc Web inclogui enllaços a altres pàgines web mitjançant botons, links, banners o continguts encastats, CAN TAMBOR informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint CAN TAMBOR, ni mitjans humans, ni tècnics per conèixer de forma prèvia i / o controlar i / o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, CAN TAMBOR no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals, i / o contravenen la moral i / o l'ordre públic, hauran de comunicar immediatament al prestador a l'efecte que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre CAN TAMBOR i el responsable d'aquesta pàgina web aliena.

5.2 Enllaços a altres plataformes responsabilitat del CAN TAMBOR

CAN TAMBOR posa a disposició dels usuaris enllaços que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines de la Web que CAN TAMBOR manté en diferents plataformes web i canals propis en xarxes socials, propietat de tercers (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+), des dels quals CAN TAMBOR porta a terme la publicació d'informació, així com la promoció d'esdeveniments relacionats amb l'objecte social de CAN TAMBOR.

En cap cas CAN TAMBOR compartirà amb aquestes plataformes cap tipus d'informació privada dels seus usuaris, sent únicament publicada informació pròpia de CAN TAMBOR i els seus productes i / o serveis. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar, o publicar en aquestes plataformes alienes al lloc web de CAN TAMBOR, serà sota la seva pròpia responsabilitat, i quedant sotmès en tot cas a les condicions particulars de cadascuna d'aquestes plataformes, no intervenint CAN TAMBOR en aquest procés.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la necessitat que l'usuari s'identifiqui i s'autentiqui amb el seu usuari i contrasenya d'aquesta plataforma, així com que, si s'escau accepti expressament les condicions legals particulars associades a aquesta. En accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn aliè al lloc web de CAN TAMBOR i, per tant, sota l'exclusiva responsabilitat del propi usuari. Per tal motiu, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

5.3 Enllaços a altres pàgines web amb destinació al lloc web de CAN TAMBOR

Tots els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web que dirigeixin al lloc web, sempre que compleixin amb les següents condicions: a) l'enllaç no pot reproduir el contingut del lloc web o parts del mateix, llevat que es faci sota els sistemes posats a disposició per part de CAN TAMBOR; b) no està permès utilitzar "frames" o sistemes que permetin crear un "browser", o un "border environment" sobre les seccions del lloc web, que permeten accedir al contingut del mateix des d'altres lloc webs o, si s'escau modificar l'aparença del lloc web per a l'usuari; c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el lloc web i / o, en particular, declarar o donar a entendre que CAN TAMBOR ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la qual s'estableix l'enllaç; d) la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç al lloc web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i / o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

CAN TAMBOR no disposa de mitjans humans, ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. CAN TAMBOR no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

6. CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB

CAN TAMBOR manifesta, que no està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

• Fer servir el lloc web de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en els sistemes informàtics de qualsevol tercer o, si s'escau de CAN TAMBOR;

• Fer servir el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

• Fer servir el lloc web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris;

• Fer servir el lloc web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic;

• Crear a través del Lloc Web o facilitar una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge;

• Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;

• Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes de CAN TAMBOR, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web;

• Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament de aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera les presents Condicions d'Ús.

L'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l'usuari podrà portar aparellada l'adopció per CAN TAMBOR de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

CAN TAMBOR no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota la informació i / o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través del mateix. En conseqüència, CAN TAMBOR no garanteix: a) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; b) l'absència d'errors en aquests continguts; c) la invulnerabilitat, des del punt de vista de la seguretat, del lloc web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix; d) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; ie) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que CAN TAMBOR estableix en el Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

No obstant això, CAN TAMBOR declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema i garantir el màxim nivell de seguretat dels usuaris , tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats al lloc web.

CAN TAMBOR no pot garantir la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web, garantint-únicament pel que fa als continguts publicats per CAN TAMBOR. Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar immediatament al prestador perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

En tot cas, CAN TAMBOR es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega del contingut i / o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d'ús, sense que hi hagi la possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

En cas que l'usuari incompleixi les presents Condicions d'Ús, CAN TAMBOR podrà suspendre o cancel·lar el seu compte d'usuari automàticament i sense previ avís, i en cap cas tal suspensió o cancel·lació donaria a l'usuari dret a cap indemnització. A aquests efectes, CAN TAMBOR informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol infracció de la legislació vigent, o si teniu sospita de la comissió d'algun delicte.

8. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades (des d'ara RGPD), totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privadesa , havent de ser acceptada expressament i de forma prèvia abans de facilitar les seves dades personals per part de tots els usuaris del lloc web.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les parts acorden expressament que el present contracte es regirà i serà interpretat, en tots els seus termes i condicions, d'acord amb la vigent legislació espanyola.

Les parts se sotmeten expressament, per a qualssevol qüestions o divergències que puguin suscitar-se per raó de la interpretació, compliment i execució d'aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals corresponents al domicili de l'usuari, en tant aquest tingui la condició de consumidor, quedant sotmès al els del domicili de CAN TAMBOR en la resta dels casos.

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada en l'apartat "Identificació", comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.